Veraset İntikal Vergisi Nereye Ödenir

06 Ağustos 2012 saat 20:32

admin

0

Veraset ve Veraset İntikal Vergisi ödemeleri için belediyelere gidilmesi, bilinenin aksine yanlış yerdir. Merhumun  ikametgahının bulunduğu bölgedeki Vergi Dairesine ödenmelidir. Burada ikkat edilmesi gereken, miras olarak bulunan taşınamaz malların bulunduğu değil, merhumun ölmeden önce ikamet adresindeki vergi dairesine gidilmelidir.

Veraset ve Veraset  intikal vergisi beyannamelerinin düzenlenerek verilme süresi,  ölüm tarihi ile başlar. Bu süre 4 aydır.
Veraset İntikal Vergisinin oranı,  miras kalan malların değerlerine göre basamaklı olarak değişir.  Miras kalan malların değeri belirlenmeden oranıda  bilinemez.

 

Veraset ve İntikal Vergisi
2003-2010 yılları arasındaki tüm Veraset ve İntikal Vergisi oranları verilmiştir.
2010 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)(*)
İlk 160.000 TL için 1 10
Sonra gelen 350.000 TL için 3 15
Sonra gelen 770.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.500.000 TL için 7 25
Matrahın 2.780.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30
2010 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 109.971 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 220.073 TL’si,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 2.535 TL’si,
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
2009 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)(*)
İlk 160.000 TL için 1 10
Sonra gelen 350.000 TL için 3 15
Sonra gelen 760.000 TL için 5 20
Sonra gelen 1.500.000 TL için 7 25
Matrahın 2.770.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30
2009 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 107.604 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 215.336 TL’si,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 2.481 TL’si,
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
2008 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)(*)
İlk 150.000 YTL için 1 10
Sonra gelen 320.000 YTL için 3 15
Sonra gelen 680.000 YTL için 5 20
Sonra gelen 1.380.000 YTL için 7 25
Matrahın 2.530.000 YTL’yi aşan bölümü için 10 30
2008 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 96.075 YTL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 192.265 YTL’si,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 2.216 YTL’si,
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
2007 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)(*)
İlk 140.000 YTL için 1 10
Sonra gelen 300.000 YTL için 3 15
Sonra gelen 640.000 YTL için 5 20
Sonra gelen 1.290.000 YTL için 7 25
Matrahın 2.370.000 YTL’yi aşan bölümü için 10 30
2007 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 89.623 YTL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 179.352 YTL’si,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 2.068 YTL’si,
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
2006 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)(*)
İlk 130.000 YTL için 1 10
Sonra gelen 280.000 YTL için 3 15
Sonra gelen 600.000 YTL için 5 20
Sonra gelen 1.200.000 YTL için 7 25
Matrahın 2.210.000 YTL’yi aşan bölümü için 10 30
2006 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 83.139 YTL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 166.375 YTL’si,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1.919 YTL’si,
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
2005 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)(*)
İlk 120.000 YTL için 1 10
Sonra gelen 260.000 YTL için 3 15
Sonra gelen 550.000 YTL için 5 20
Sonra gelen 1.100.000 YTL için 7 25
Matrahın 2.030.000 YTL’yi aşan bölümü için 10 30
2005 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 75.719 YTL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 151.526 YTL’si,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1.748 YTL’si,
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
2004 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)(*)
İlk 110.000.000.000 lira için 1 10
Sonra gelen 240.000.000.000 lira için 3 15
Sonra gelen 500.000.000.000 lira için 5 20
Sonra gelen 1.000.000.000.000 lira için 7 25
Matrahın 1.850.000.000.000 lira’yi aşan bölümü için 10 30
2004 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 68.093.000.000 lirası, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 136.265.000.000 lirası,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1.572.000.000 lirası,
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
2003 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (yüzde) İvazsız intikallerde vergi oranı  (yüzde)(*)
İlk 90.000.000.000 lira için 1 10
Sonra gelen 190.000.000.000 lira için 3 15
Sonra gelen 400.000.000.000 lira için 5 20
Sonra gelen 800.000.000.000 lira için 7 25
Matrahın 1.480.000.000.000 lira’yi aşan bölümü için 10 30
2003 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
·   Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 52.991.000.000 lirası, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 106.043.000.000 lirası,
·   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 1.224.000.000 lirası,
·   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.
(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

İlgili Aramalar:

  • veraset ve intikal vergisi nereye ödenir
  • veraset ve intikal vergisi nasıl ödenir
  • veraset vergisi nereye ödenir
  • veraset intikal vergisi nereye ödenir
  • veraset ve intikal vergisi nasıl hesaplanır
  • veraset intikal vergisi nasıl hesaplanır
  • intikal vergisi nereye ödenir
  • ivazsız intikal vergisi nasıl hesaplanır
  • veraset ve intikal vergisi nerede ödenir
  • veraset vergisi nasıl ödenir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir